WORKING SPACE Katouni 3
working spaces

LOCATION_ Thessaloniki

AREA_ 68m2

DESIGN_ 2015

PHOTOS_ Nikos Vavdinoudis - Christos Dimitriou / studiovd.gr