KYKLOS jewelry
showrooms

LOCATION_ Thessaloniki

CLIENT_ Kyklos Jewelry

AREA_ 220m2

DESIGN_ 2019

CONSTRUCTION_ 2019 - 2020

PHOTOS_ Nikos Vavdinoudis - Christos Dimitriou / studiovd.gr

 

Ο χώρος 220 τμ. βρίσκεται στο δεύτερο όροφο μιας τυπικής εμπορικής  πολυκατοικίας της δεκαετίας του ’70 με μεγάλα ενιαία ανοίγματα και ελεύθερη κάτοψη. Ζητούμενο των πελατών ήταν η στέγαση του εργαστηρίου σε συνδυασμό με showroom κοσμημάτων. Ο χώρος του εργαστηρίου διαχωρίστηκε από τις υπόλοιπες λειτουργίες και απομονώθηκε στην πίσω όψη του κτηρίου, αξιοποιώντας το φως των μεγάλων ανοιγμάτων και την ιδιωτικότητα του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου. Αντίθετα το showroom και τα γραφεία του e-shop χωροθετούνται σε μεταξύ τους επικοινωνία προς την πλευρά του δρόμου.

Βασική έμπνευση για το σχεδιασμό του showroom  η δημιουργία μιας εικαστικής  εγκατάστασης που εμπεριέχει το τραχύ και το λιτό ύφος του κτηρίου με την εκλεπτυσμένη φύση του κοσμήματος. Ο ίδιος ο χώρος αποτελεί ένα σμιλεμένο δημιούργημα υλικότητας και γεωμετρίας που ισορροπεί ανάμεσα στις αντιθέσεις και τις εξάρσεις του. Δυναμικό κόκκινο εντάσσεται στην ουδέτερη παλέτα των κατακόρυφων και οριζόντιων δομικών στοιχείων και επιστρώσεων. 

Οι κατασκευές προβολής από μεταλλικά IPE, μαύρη λάκα και γυαλί clear ευθυγραμμίζονται παράλληλα με τους βασικούς περιφερειακούς άξονες του χώρου και πλαισιώνουν την καρδιά του showroom, που εδρεύει στο επιβλητικό κόκκινο χαλί με άμεση παραπομπή στην πολυτέλεια του κοσμήματος.  Εντός των ορίων του χαλιού συνυπάρχουν αρμονικά σκηνογραφικά με λειτουργικά στοιχεία. Η μεταλλική βιβλιοθήκη  με αναρτημένο ένα μεγάλο συρόμενο καθρέφτη πίσω από τον οποίο δημιουργείται αποθηκευτικός χώρος, και μονοχρωματικά λευκά αντικείμενα πλαισιώνουν την κεντρική σύνθεση. Με τη διαμόρφωση της ξύλινης κατασκευής σε σχήμα Π με επένδυση σημύδας, και τη χρήση καθρέφτη στις περιμετρικές επιφάνειες, ο πριβέ χώρος προβολής σε εσοχή αυτονομείται, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τη συνθετική συνέχεια με τον υπόλοιπο χώρο συγχέοντας τα όρια.

Ο χώρος εργασίας του e-shop, σε λειτουργική συνέχεια με τον κλειστό χώρο του εργαστηρίου, σχεδιάστηκε ως μια ημι-περίκλειστη αλλά προσβάσιμη στον επισκέπτη ενότητα. Το άνοιγμα του διαχωριστικού τοίχου κατασκευάστηκε με γλυπτικό τεχνητό τρόπο παραπέμποντας σε ένα δομικό στοιχείο από μπετόν που έχει διαρρηχτεί συνδέοντας το χώρο του showroom με το e-shop.

Οι βασικές κατασκευαστικές παρεμβάσεις στο χώρο ενισχύονται από την προσεκτική διαμόρφωση του φωτισμού  και την επιλογή του κινητού εξοπλισμού. Spot οροφής με στοχευμένο φωτισμό αποτελούν το γενικό φωτισμό του χώρου, ενώ στα τραπέζια επίδειξης και το τραπέζι εργασίας τοποθετούνται κρεμαστά φωτιστικά οροφής. Το κατακόρυφο IPE της εισόδου σε βαφή RAL, όμοιας με το έντονο χρώμα του εσωτερικού χώρου, με τον ενσωματωμένο κατακόρυφο κρυφό φωτισμό σηματοδοτεί την είσοδο. Στα ανοίγματα της όψης χρησιμοποιούνται λευκά roll top για την απομόνωση του εξωτερικού οπτικού θορύβου και την επέκταση του λευκού περιμετρικού καμβά των εσωτερικών τοιχοποιιών. Τέλος, τα έπιπλα επιλέχθηκαν ώστε να μην ξεχωρίζουν ως μεμονωμένα αντικείμενα, αλλά να λειτουργούν ως συμπληρωματικά στοιχεία της κάθε σύνθεσης.  

 

EN

The 220 sq. space is located on the second floor of a typical commercial building of the 70's with large single openings and open floor plan. Customers’ demand was the housing of the workshop in combination with the jewelry showroom. The workshop space was separated from the other functions and was isolated at the back of the building, utilizing the light of the large openings and the privacy of the uncovered space of the plot. On the contrary, the showroom and the offices of the e-shop are located in communication with each other facing the street.

The showroom is conceived as an artistic installation that incorporates the rough and simple style of the building combined with the refined nature of the jewelry. The space itself is a sculpted creation of materiality and geometry that balances between its contrasts and outbursts. Dynamic red is part of the neutral palette of vertical and horizontal structural elements and coatings.

The projection constructions made by IPE metal, black lacquer and clear glass are aligned in parallel with the main peripheral axes of the space and frame the main part of the showroom, where an imposing red carpet is located with a direct reference to jewelry luxury. Within the boundaries of the carpet coexist harmoniously scenographic and functional elements. The metal bookcase with a large hanging sliding mirror that creates hidden storage place, and monochrome white objects frame the central composition. With the formation of the wooden construction made of birch coating and the use of mirror on the perimeter surfaces, the private recessed projection space becomes autonomous, while at the same time it maintains the synthetic continuity with the rest of the space, by confusing the boundaries.

The e-shop workspace, in a functional continuum with the workshop’s protected area, was designed as a semi-enclosed but accessible to the visitor unit. The opening of the partition wall was made in an artificial sculptural way, referring to a concrete element that has been broken, connecting the space of the showroom with the e-shop.

The main construction interventions in the space are enhanced by the careful configuration of the lighting and the selection of mobile equipment. Ceiling spots with targeted lighting comprise the general lighting of the space, while hanging ceiling lights are placed on the display tables and the worktable. The vertical red IPE at the entrance with the built-in vertical hidden linear light signals the entrance. White roll tops are used in order to isolate the external visual noise and to extend the white perimeter canvas of the interior masonry. Finally, furniture was chosen as complementary elements of each composition and not as standing out individual items.